អានរឿងរបស់ប្រិយមិត្ត ២រឿង | Another 2 Fan's Ghost Stories | Khmer Ghost Story

2 Просмотры
Издатель
អានរឿងរបស់ប្រិយមិត្ត ២រឿង | Another 2 Fan's Ghost Stories | Khmer Ghost Story

-My Facebook Account:
-Khmer VFX Channel:
-Cambo voice Channe:

1/ ខ្មោចបបួលងូតទឹក
2/ ខ្មោចលងបុគ្គលិកធនាគារ

-Hello everyone! If you like this video, Please hit the like button and kindly subscribe to my channel to get more scary video like this.

-Thanks For Watching

-Nonhuman-អមនុស្ស
Категория
Комедии
Комментариев нет.