នារីបែកស្លុយ ប៉ះប្រុសស្លោរ​ - Harley Quinn Ft. Joker : Squad | សម្រាយលម្អិតសាច់រឿង

2 Просмотры
Издатель
Joker Squad Review
Harley Quinn Squad និយាយខ្មែរ
ការសម្រាយលម្អិតសាច់រឿងមួយនេះ នឹងធ្វើអោយអ្នកយល់គ្នាបានយល់ច្បាស់ទៅកាន់សាច់រឿងមួយនេះទាំងមូល!
Birdos Of Prey ជាប្រភេទសាច់រឿងផ្សងព្រេងដ៏ល្អ ដែលនិយាយពីការតស៊ូររបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដើម្បីដណ្តើមយករាជបល្ល័ងរបស់ព្រះបិតា!
---------------------------------------------------------------------------
????ឧបត្ថម្ភគាំទ្រ ដើម្បីទទួលបានវីដេអូល្អៗមើល????
001 539 419 (កុង ABA)
0978497023 (កុង Wing)
ឈ្មោះគណនី CHEA SENNARONG
--------------------------------------------------------------------------

នេះគឺជាការវិភាគសាច់រឿង Harley Quinn, ល្បែងបល្ល័ង! សម្រាប់អ្នកដែលដែលតែងតែនិយមតាមដាមទស្សនារឿងមួយនេះ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច​ចូលមើលវីដេអូមួយនេះ ស្តាប់នូវការវិភាគរប់ខ្ញុំ ហើយចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុង Comment Section ខាងក្រោមវីដេអូបាន! ខ្ញុំនឹងរីករាយស្វែងយល់ពីគំនិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា!

#Joker_Harley_Quinn
#សម្រាយលម្អិតសាច់រឿង

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

ចូលរួមគាំទ្រការសង្ខេបសាច់រឿងនេះ សូមចុច Subscribe និ​ងរូបកន្តឹង ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀត!

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Disclaimer: I do not own any videos and images using in this video, nor either intention to steal the owner copyrighted materials. And what I've been using is in accord with the law of Fair Use of YouTube Guideline. Hence, I would like to give credit to the original creators!

Song Info:

- Rock Intro 1 by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license ()
- Artist:

- YouTube Audio Library : BattleGround
Категория
Зарубежные комедии
Комментариев нет.