നിക്കിയുടെ ദേഹത്ത് പ്രേതബാധ | The Ghost | Comedy Short Film Part 2 | Ghost on Puppy's body !!!

5 Просмотры
Издатель
#lifelivingandnature #foodandtravel #lifestylevlog
നിക്കിയുടെ ദേഹത്ത് പ്രേതബാധയാണോ ? ആണെങ്കിൽ നിക്കിയെ അതിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ ? കാണൂ "The Ghost" Part 2.

Story, Editing, Camera, Sound Mix & Direction : Seekko Thomas
Content Copyright owned by : Life, Living & Nature

SEEKKO'S CHANNEL :
Used Items :
Cameras : Sony a7iii & Panasonic Lumix G5, Vivo
Lens : Sony 50mm, Sigma 35 mm , Tamron 8 - 16, Lumix 14-42
Editing : Adobe Premiere Pro CC & FCP
Mic : BOYA mm1
Music Credits:
1) Youtube Music Library
2) Credit of Theme_of_lord Har Har Mahadev : You Need Music's ( )
Категория
Комедии
Комментариев нет.